حمایت از توماج صالحی
تجمعی اعتراضی برای حمایت از توماج صالحی

نوکیشان مسیحی در شهر استکهلم با برگزاری تجمعی اعتراضی در مقابل پارلمان سوئد به تاریخ ۴ جولای ۲۰۲۳ خواهان آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدن

#نوکیشان_مسیحی در شهر استکهلم با برگزاری تجمعی اعتراضی در مقابل پارلمان سوئد به تاریخ ۴ جولای ۲۰۲۳ خواهان آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شده، به اتهامات وارده به توماج صالحی( افساد فی الارض، همکاری با دولتهای متخاصم و دعوت به اغتشاش) اعتراض کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط او شدند. و نیز یادآوری کردند که سلب حق درمان از زندانیان یک جنایت است که توسط جمهوری اسلامی برای تحت فشار و شکنجه قرار دادن زندانیان استفاده می شود و در نهایت می تواند منجر به مرگ آنها شود.
Christian converts held a protest rally in front of the Swedish Parliament on July 4th, in Stockholm .
Demanding the free of political and ideological prisoners, protesting the accusations against Tomaj Salehi (cooperation with hostile governments and invitation to riot) and demanded his unconditional release, and they also reminded that depriving the prisoners of their right to treatment is a crime that is used by the Islamic Republic to put pressure and torture on the prisoners, which can eventually lead to their death.
IRANINTERNATIONAL TV Report
Protest demonstration :
4,July 2023 mynttorget ,Stockholm
Be his voice, jailed musician and protester “#Toomaj_Salehi
Free the political prisoners
Free the prisoners of conscience
Intentionally depriving a prisoner of the right to treatment is a crime