اعتراض به افزایش سرکوب نوکیشان مسیحی در ایران
I am a Christian too - من هم یک مسیحی هستم

نوکیشان مسیحی عضو کمپین من هم یک مسیحی هستم در تجمعی که در تاریخ ۱۹ آگوست ۲۰۲۳ در شهر استکهلم برگزار کردند

افزایش سرکوب نوکیشان مسیحی در ایران طی چند ماه اخیر و بازداشت گسترده آنها در ۱۱ شهر و دستگیری و بازداشت حدود ۷۰ نوکیش مسیحی در مدت ۴۵ روز که در حال حاضر حداقل ۱۰ نفر از آنها هنوز در زندان هستند اعتراض کردند.
این کمپین همواره در سالهای گذشته به نقض سازمان یافته ابتدایی ترین حقوق انسانی و عبادی نوکیشان مسیحی که توسط رژیم آپارتاید مذهبی جمهوری اسلامی انجام شده با برگزاری تجمع و راهپیمایی اعتراض کرده است و خواهان پاسخگو کردن این رژیم توسط جامعه جهانی و دولتهای اروپایی به ویژه دولت سوئد بوده است.
سلب حق تحصیل، حق کار، حق داشتن مکانی برای پرستش، بازداشت های خودسرانه، بازجویی، شکنجه های جسمی و روانی، اخذ وثیقه های سنگین، اتهامات امنیتی، حبس های طولانی مدت، یورش به کلیساهای خانگی، کوچ اجباری از وطن، تفتیش عقاید، اجبار به شرکت در کلاسهای عقیدتی و اسلامی تنها گوشه ای از رنج و دردی است که نوکیشان مسیحی فارسی زبان توسط رژیم جنایتکار و فاسد جمهوری اسلامی و عوامل امنیتی و قضایی اش در ایران تجربه می کنند.
یادآور می شویم که این رژیم نوکیشان مسیحی فارسی زبان که اکثریت جامعه مسیحی ایرانی را تشکیل می دهند به رسمیت نمی شناسد تا با این بهانه به سرکوب حداکثری این گروه از ایرانیان با اتهامات بی اساس بپردازد
Christian converts and the members of the “#I_am_a_Christian_too” campaign held a protest rally on 19th of August in Stockholm. This protest held against the increasing repression of Christian converts in Iran in recent months include widespread arrest in 11 cities and detention of 70 Christian converts in just 45 days, while 10 of them are still in prison.
In the past years, this campaign has always protested against the organized violation of the most basic human and religious rights of Christian converts by the religious apartheid regime of the Islamic Republic by holding rallies and marches. The campaign demands international community and European governments, especially the government to keep Islamic regime ruling in Iran accountable for their inhuman actions.
Deprivation of the right to education, work, a place to worship as well as arbitrary arrests, interrogations, physical and mental torture, high bails, security charges, long-term imprisonment, raids on house churches, forced migration from the homeland, inquisitions and forced participation in ideological and Islamic classes is just a part of the suffering and pain that Persian-speaking Christian converts are experiencing by the criminal and corrupt regime of the Islamic Republic and its security and judicial agents in Iran.
We would like to state that this regime does not recognize the Persian-speaking Christian converts which consists the majority of the Iranian Christian community. This will give the excuse for the regime to suppress this group of Iranians with baseless accusations.
 
ما از دولتهای اروپایی به ویژه دولت سوئد می خواهیم که حکومت مذهبی ایران را در مورد نقض سازمان یافته حقوق نوکیشان مسیحی پاسخگو کنند.
 
Vi uppmanar europeiska regeringar, särskilt den svenska regeringen, att hålla den iranska religiösa regimen ansvarig för de organiserade kränkningar av kristna konvertiters rättigheter.
We call on European governments, especially the Swedish government, to hold the Iranian religious regime responsible for the organized violations of the Christian converts rights.