بزرگداشت قربانیان اعمال خشونت آمیز مبتنی بر دین و عقیده
بزرگداشت قربانیان اعمال خشونت آمیز مبتنی بر دین و عقیده

به مناسبت ۲۲ آگوست روزی که در تقویم سازمان ملل متحد برای بزرگداشت قربانیان اعمال خشونت آمیز مبتنی بر دین و عقیده نام گذاری شده است. نوکیشان مسیحی در شهر استکهلم یاد و خاطره مسیحیانی که قربانی عدم مدارا و تمامیت خواهی رژیم جمهوری اسلامی شدند (اعدام شده و یا به قتل رسیدند) را گرامی داشتند.

“۲۲ آگوست ۲۰۲۳ مقابل پارلمان سوئد”
سازمان ملل سوء‌استفاده از دین و عقیده به عنوان «ابزار تبعیض و خشونت» را محکوم می کند.
کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انکار قربانیان آزادی عقیده به عنوان اعضای خانواده بشری به رسمیت شناخته می شود.
رژیم آپارتاید مذهبی و جنایتکار جمهوری اسلامی که نه تنها حقوق بشر را محترم نمی شمارد، نه تنها کرامت انسانی ایرانیان کوچکترین اهمیتی برایش ندارد بلکه از روز نخست قبضه قدرت اقدام به حذف فیزیکی، قتل، اعدام، سر به نیست کردن، اعدام فرا قضایی و … دیگر باورمندان به ادیان و مذاهب و عقاید در ایران نموده است تا جایی که در این موضوع کارنامه بسیار سیاه و تاریکی دارد که به احتمال قوی صدها و یا هزاران تن از بهائیان، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و دیگر عقاید و باورها قربانی این ماشین کشتار شده اند. لازم است یاد آوری کنیم که یک‌ هفته پس از به دست گرفتن قدرت توسط عوامل فلاکت امروز ایرانیان در بهمن ماه ۱۳۵۷ کشیش ارسطو سیاح در شیراز توسط انقلابیون تندرو و مذهبی افراطی به طرز وحشتناکی به قتل رسید شاید بتوان او را اولین قربانی اعمال خشونت آمیز بر اساس دین و عقیده توسط این رژیم جنایتکار و مزدورانش در ایران در ۴۴ سال گذشته دانست.
یاد و خاطره خادمین کشته شده کلیساهای ایرانی کشیشان ارسطو سیاح، هایک هوسپیان، حسین سودمند، طاطائوس میکائیلیان،مهدی دیباج و محمد باقر یوسفی، قربان تورانی، بهرام دهقانی و دیگر کشته شدگان گرامی باد و راهشان پر رهرو باد.
کمپین من هم یک‌ مسیحی هستم برای سومین سال متوالی هست که این روز را گرامی میدارد.
On the occasion of August 22, the day named in the United Nations calendar to commemorate the victims of violent acts based on religion and belief. Christian converts on August 22, 2023 in front of the Swedish Parliament in Stockholm honored the memory of Christians who were victims of intolerance and totalitarianism of the Islamic Republic regime (executed or killed).
The United Nations condemns the abuse of religion and belief as a “tool of discrimination and violence”.
The inherent dignity and equal and inalienable rights of victims of freedom of opinion as members of the human family are recognized.
The religious and criminal apartheid regime of the Islamic Republic, which not only does not respect human rights, not only does not care about the human dignity of Iranians, but from the first day of its seizure of power, acts of physical removal, murder, execution, annihilation, extra-judicial execution and … other believers in other religions, religions and beliefs in Iran, to the extent that it has a very dark track record in this matter, which is likely to have killed hundreds or thousands of Baha’is, Jews, Christians, Zoroastrians and other believers are victim of This killing machine.It is necessary to remind that one week after the seizure of power by the agents of today’s Iranian calamity, in February 1979, Pastor Aristotle Sayah was murdered in Shiraz by radical and extreme religious revolutionaries.
The basis of religion and belief was considered by this criminal regime and its mercenaries in Iran in the last 44 years.
May the memory of the slain ministers of Iranian churches, priests Arasto Sayah,Haik Hovsepian٫ Hossein Soodmand, Tatevos Mikaelian, Mehdi Dibaj, Mohammad Baqer Yousefi, Ghorban Torani, Bahram Dehghani and others be honored and may their path be blessed.
#i_am_a_Christian_too,campaign celebrates this day for the third year in a row

به مناسبت ۲۲ آگوست روزی که در تقویم سازمان ملل متحد برای بزرگداشت قربانیان اعمال خشونت آمیز مبتنی بر دین و عقیده نام گذاری شده است. نوکیشان #مسیحی در شهر استکهلم یاد و خاطره مسیحیانی که قربانی عدم مدارا و تمامیت خواهی رژیم جمهوری اسلامی شدند (اعدام شده و یا به قتل رسیدند) را گرامی داشتند. ۲۲ آگوست ۲۰۲۳ مقابل پارلمان سوئد The “I am a Christian Too” group in Stockholm gathered yesterday to mark the International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief. #article18 #Iran #christianiniran #ماده۱۸ #ایران #مسیحیان_ایران #مکانی_برای_پرستش

Posted by Article18 on Wednesday, August 23, 2023

▪️به مناسبت ۲۲ آگوست روزی که در تقویم سازمان ملل متحد برای بزرگداشت قربانیان اعمال خشونت آمیز مبتنی بر دین و عقیده نام گذاری شده است، نوکیشان مسیحی در شهر استکهلم یاد و خاطره مسیحیانی که قربانی عدم مدارا و تمامیت خواهی رژیم جمهوری اسلامی شدند (اعدام شده و یا به قتل رسیدند) را گرامی داشتند. "۲۲ آگوست ۲۰۲۳ مقابل پارلمان سوئد" www.mohabatnews.com

Posted by Mohabat News on Wednesday, August 23, 2023

Posted by Iranian Christians on Wednesday, August 23, 2023