Amir Hossein Jaafari
فراموش نمیکنیم

You can read the caption both in English and Persian

انقلاب دوی سرعت نیست دوی استقامت است

“به روایت تصویر و به همت نوکیشان مسیحی”
در استکهلم نوکیشان مسیحی به مدت سه روز از پانزدهم تا هفدهم سپتامبر برای چهارده ساعت در چهار نقطه از این شهر “سرگلس توری، نورابان توریت، مدبوریارپلاتسن، مینتوریت” تجمعاتی را برای حمایت از انقلاب ملی میهنی #زن_زندگی_آزادی برگزار کردند.
دلایل برگزاری این تجمعات :
اطلاع رسانی و جلب توجه حداکثری جامعه و سیاستمداران سوئد به جنایاتی که در یکسال گذشته پس از قتل مهسا امینی “دختر ایران” توسط رژیم فاسد و جنایتکار و خودکامه جمهوری اسلامی انجام گرفته است و همچنان نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران ادامه دارد.
هدف از برگزاری این تجمعات :
۱ : سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیرد.
۲ : رهبران جهان از رژیم جمهوری اسلامی که فرزندان ایران را به قتل می رساند حمایت نکنند.
۳ : اعدام در ایران متوقف شود.
۴ : زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند.
۵ : حمایت جامعه جهانی از ایرانیان برای عبور از رژیمی که وطنشان ایران را اشغال کرده و ایرانیان را گروگان گرفته و سرمایه های ملی ایرانیان را غارت می کند لازم و ضروری است.
۶ : یاد آوری این نکته که انقلاب ملی میهنی ایرانیان تا سرنگونی رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.
شرکت کنندگان در این تجمعات با در دست داشتن بنرهایی حاوی تصاویر تعدادی از کشته شدگان مربوط به اعتراضات سال گذشته یاد و خاطره همگی آنها را گرامی داشتند و با عزیزانی که بر اثر شلیک با تفنگ ساچمه ای توسط مزدوران رژیم، بینایی خود را از دست داده‌ اند ابراز همدردی کردند.
بیشتر از ۳۰ نوکیش مسیحی در این تجمعات سه روز حضور داشتند و از حداقل ۱۲ بنر و ۵۰ پوستر در این تجمعات استفاده شد.
از شهروندان سوئدی و همچنین توریست هایی که در این سه روز با ما ابراز همدردی کردند و حمایت خود را از مردم ایران که تحت ستم و سرکوب این رژیم بی رحم هستند، اعلام نموده سپاس گزار هستیم.
پیام ما در این تجمعات:
جهان بدون جمهوری اسلامی برای ایرانیان و جهانیان جای بهتری خواهد بود.
با امید و اطمینان خاطر برای رهایی وطن و هموطنانمان از چنگال رژیم دد منش و نکبت بار جمهوری اسلامی که قدرت را در ایران قبضه کرده و ثروت آن ملک را هزینه گسترش اهداف شرارت آمیز خویش می کند، در دعا هستیم و باور داریم که نور بر تاریکی پیروز است.
همچنان با برگزاری تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی در شهر استکهلم وظیفه خویش در قبال هموطنان مظلوم خود در ایران را به انجام می رسانیم. ما صدای آنها خواهیم بود اگر چه از آنها دور هستیم هرگز آنها را فراموش نکرده ایم .
سخنی با هموطنان عزیزمان در ایران :
بسیاری از ایرانیان وطن پرست در سراسر جهان “از جمله ما نوکیشان مسیحی” تا روز آزادی تمام قد در کنارتان خواهیم ایستاد.
تعداد زیادی از شهروندان در استکهلم از این تجمعات عکس گرفته و با ما به گفتگو پرداختند و برای ما آرزوی موفقیت و پیروزی کردند در برابر دیکتاتور حاکم بر ایران.
“وطن پاره تن ماست و هموطن عزیز جان”

The revolution is not a sprint, it is a endurance race

“According to the narration of the image and the effort of the Christian converts”
in Stockholm. The members of #I_am_a_Christian_too campaign held several rallies for three days from September 15th to 17th for fourteen hours in four different places of the city including”Sergelstorg, Norraban torget, Medborgarplatsen, Myntorget” to support the national patriotic revolution #woman_life_freedom.
The main reasons for holding these gatherings is informing and drawing the maximum attention of the Swedish society and politicians to the crimes that have been committed in the past one year after the murder of Mehsa Amini, ” the daughter of Iran”, by the corrupt and criminal and autocratic regime of the Islamic Republic, and the organized violation of human rights continues in Iran.
The purpose of holding these gatherings is as follows:
1: The IRGC should be included in the terrorist list of the European Union.
2: World leaders should not support the regime of the Islamic Republic, which kills the children of Iran.
3: Stop the execution in Iran.
4: Political and ideological prisoners should be released.
5: The international community’s support for Iranians is necessary and necessary to overcome the regime that occupies their homeland, Iran, holds Iranians hostage, and loots Iranian national capital.
6: Reminding that the national patriotic revolution of Iranians will continue until the overthrow of the evil regime of the Islamic Republic.
The participants in these gatherings, holding banners with pictures of a number of those killed in last year’s protests, honored them all and loved ones who lost their sight as a result of being shot with a shotgun by the mercenaries of the regime. And expressed sympathy.
More than 30 Christian converts attended these three-day gatherings and at least 12 banners and 50 posters were used in these gatherings.
We are grateful to the Swedish citizens as well as the tourists who expressed their sympathy with us during these three days and declared their support for the people of Iran who are oppressed and suppressed by this cruel regime.
Our message in these gatherings is to state that the world without the Islamic Republic will be a better place for Iranians and the world.
With hope and confidence, we are praying for the liberation of our country and our countrymen from the clutches of the evil regime of the Islamic Republic, which has seized power in Iran and is using the wealth of that property to expand its evil goals, and we believe that the light will shine on us and defeat the darkness.
We continue to fulfill our duty towards our oppressed compatriots in Iran by holding rallies and protest marches in Stockholm. We will be their voice, although we are far from them, we have never forgotten them.
A word to our dear compatriots in Iran:
Many patriotic Iranians around the world “including us Christian converts” will stand by your side until the day of freedom.
A large number of citizens in Stockholm took pictures of these gatherings and talked and wished us success and victory against the dictator ruling Iran.
“Our country is a part of our bodies and our fellow countrymen are our dears”