روز جهانی حقوق بشر، ایرانیان ساکن استکهلم۱۴۰۲
یکشنبه ۱۹ آذر به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، ایرانیان ساکن استکهلم در اعتراض به نقض سازمان‌یافته حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، مقابل پارلمان سوئد تجمعی برگزار کردند

ایرانیان ساکن استکهلم در اعتراض به نقض سازمان‌یافته حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، مقابل پارلمان سوئد تجمعی برگزار کردند.

نوکیشان مسیحی عضو کمپین «من هم یک‌ مسیحی هستم» ضمن گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳ تجمعی را در شهر استکهلم سوئد، در اعتراض نسبت به بیش از ۴ دهه نقض سازمان یافته حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی برگزار کردند.
هزاران اعدام، اعدام کودک مجرم، اعدام فرا قضایی، احکام سنگین و فرمایشی، سلب حق درمان از زندانیان، عدم بررسی عادلانه پرونده های قضایی، نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی، شلیک مستقیم به سر،قلب،چشم معترضین، نقض حقوق زنان و دختران، نقض حقوق کودکان از جمله کودکان کار و کودک همسری، شلاق، قطع عضو، شکنجه و .. تنها گوشه ای از دریای نقض حقوق بشر یا جنایت علیه بشریت توسط رژیم جمهوری اسلامی در تمامی این سالهاست.

Christian converts and members of #l_am_a_Christian_too campaign, simultaneously with celebrating the International Human Rights Day held a rally Stockholm, Sweden on 10th of December. This protest held against more than 4 decades of organized violations of human rights by the Islamic regime ruling in Iran.
Thousands of executions including executions of under-age  prisoners, extra-judicial executions, harsh sentences, depriving prisoners of their right to medical treatment, lack of fair review of judicial cases, violation of the rights of religious minorities, direct shots to the head, heart, and eyes of protesters, violation of women’s and girls rights , the violation of children’s rights, including child labor and child marriage, whipping, amputation, torture, etc., is only a small part of the sea of human rights violations and crimes against humanity by this cruel regime in Iran in whole period of  their governance

Mohabatnews agency 
Article 18

Read more about this topic and follow us Click on your favorite social media