ارژنگ مرتضوی

برای حمایت از کمپین سکوت به درخواست ارژنگ مرتضوی دانشجوی معترض

اعتراض انجام شده در سکوت توسط نوکیشان مسیحی در استکهلم به ۴۴ سال خفقان و اختناق توسط رژیم جمهوری اسلامی
برای حمایت از کمپین سکوت به درخواست ارژنگ مرتضوی دانشجوی معترض و از بازداشت شدگان انقلاب ملی سال گذشته که تنها به جرم اعتراض کلامی به رژیم باید به زندان برود.
ارژنگ مرتضوی، دانشجوی دانشگاه خوارزمی و از بازداشت‌شدگان انقلاب زن زندگی آزادی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز، به یک سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت استفاده از کلیه شبکه‌های اجتماعی محکوم شده است

Christian converts and members of #I_am_a_Christian_too campaign held a silence protest in Stockholm against 44 years of suffocation by the the Islamic regime ruling in Iran.
To support the silence campaign at the request of Arjang Mortazavi, a protesting student and one of the detainees of last year’s national revolution, who sentenced to prison only for the crime of verbally protesting against the regime.
Arjang Mortazavi, a student of Kharazmi University and one of the detainees of the #woman_life_freedom revolution, has been sentenced by the first branch of the Revolutionary Court of Alborz province to one year of penal servitude, two years of ban on leaving the country and ban on using all social networks.

Iran international TV
1 : https://t.me/IranintlTV/209988
2 : https://www.instagram.com/reel/C1tMv2kMi1S/?igsh=ZnNiamZzd2RieHBq
3 : https://twitter.com/IranIntl/status/1743150407847694737?t=rpKIdXbDSzQTm3PWUE1frw&s=19
4 : https://fb.watch/pnmzNu89Jw/

Article 18
1 : https://fb.watch/pn_d6IhC3w/
2 : https://t.me/articleeighteen/824
3 : https://www.instagram.com/reel/C1ud2OYuVw5/?igsh=OG52d21iYm5hYWNl
4 : https://twitter.com/articleeighteen/status/1743319879762034691?t=GtRj4XA17Mh3ARwYQngm2Q&s=19

VOA
1 : https://t.me/farsivoa/172793
2 : https://fb.watch/po1zhm3ATR/
3 : https://twitter.com/VOAfarsi/status/1743322436354129999?t=xCbzFDHh0wlWP6eACMNq6A&s=19
4  : https://www.instagram.com/reel/C1uhMd2rJjv/?igsh=c3hsa2UxZGJyOHF2
5 : https://youtu.be/5a89oS3Oirc?si=1NZwgOF7bPUBIqkW

Mohabatnews agency
1 : https://www.instagram.com/reel/C1vjDFCo9gX/?igsh=MXd4bnNvODIzd3J0
2 : https://t.me/mohabatnews/21606
3 : https://fb.watch/ppG8U0O89h/

‎اعتراض در سکوت توسط نوکیشان مسیحی در استکهلم به ۴۴ ‎سال خفقان و اختناق توسط رژیم جمهوری اسلامی برای حمایت از کمپین سکوت به درخواست ارژنگ مرتضوی دانشجوی معترض و از بازداشت شدگان انقلاب ملی سال گذشته که تنها به جرم اعتراض کلامی به رژیم باید به زندان برود.