Amir Hossein Jaafari
سالروز آبان ۹۸ استکهلم

سالروز آبان ۹۸ استکهلم ۱۴۰۲

نوکیشان مسیحی عضو کمپین من هم یک‌ مسیحی هستم در مرکز شهر استکهلم به مناسبت سالروز آبان ۹۸ تجمعی برگزار کردند برگزار کنندگان این تجمع ضمن گرامیداشت یاد کشته شدگان…

ادامه خواندنسالروز آبان ۹۸ استکهلم ۱۴۰۲

اعتراض به کشته شدن آرمیتا گراوند

نوکیشان مسیحی ایرانی روز شنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳ در مرکز شهر استکهلم در اعتراض به کشته شدن آرمیتا گراوند و در آستانه ۷ آبان روز جهانی کوروش بزرگ، نگارنده اولین…

ادامه خواندناعتراض به کشته شدن آرمیتا گراوند

ده اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام

نوکیشان مسیحی در شهر استکهلم به مناسبت ده اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام تجمعی برگزار کردند نوکیشان مسیحی در شهر استکهلم به مناسبت ده اکتبر روز جهانی مبارزه علیه…

ادامه خواندنده اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام

یاد و خاطره کشته شدگان جمعه خونین زاهدان

به تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ در شهر استکهلم مقابل پارلمان سوئد #نوکیشان_مسیحی عضو #کمپین_من_هم_یک_مسیحی هستم یاد و خاطره کشته شدگان جمعه خونین زاهدان را گرامی داشتند یاد بیش از ۱۰۰ نفر از هموطنان عزیزمان که در زاهدان در یک روز توسط ماموران رژیم جنایتکار جمهوری اسلامي با شلیک گلوله کشته شدند که تعدادی از آنها کودک بودند.

ادامه خواندنیاد و خاطره کشته شدگان جمعه خونین زاهدان

گرامیداشت یاد و خاطره جاوید نامان وطن

نوکیشان مسیحی در شهر استکهلم به تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۳ تجمعی برگزار کردند در اعتراض به بازداشت و زندانی کردن ده ها عضو از خانواده های دادخواه کشته شدگان انقلاب…

ادامه خواندنگرامیداشت یاد و خاطره جاوید نامان وطن