سیزده به در ۱۴۰۲
I am a Christian too - من هم یک مسیحی هستم
به روایت تصویر:
در تاریخ دوم آوریل ۲۰۲۳ در شهر استکهلم نوکیشان مسیحی عضو کمپین #من_هم_یک‌_مسیحی_هستم به همراه دیگر ایرانیان آزادی خواه با شرکت در تجمع و راهپیمایی که به مناسبت سیزده به در ۱۴۰۲
برای گرامیداشت روز دوستی انسان با طبیعت در آیین باستانی ایرانیان و همزمان حمایت از انقلاب مترقی #زن_زندگی_آزادی در ایران و زنده نگه داشتن یاد و خاطره کشته شدگان ماه های گذشته توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و مزدورانش از میدان سرگل تا یورگوردن در این راهپیمایی اعتراضی شرکت کردند.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی خواستار حمایت و به رسمیت شناختن انقلاب مردم ایران توسط جامعه جهانی شدند.
According to the picture:
On April 2, 2023, in Stockholm, Christian converts are members of the #i_am_a_Christian_too,campaign, along with other liberal Iranians, by participating in the rally and march on the occasion of the Sizdah Bedar of 2023.
To commemorate the day of friendship between man and nature in the ancient religion of Iranians and at the same time to support the progressive revolution of #woman_life_freedom in Iran and to keep alive the memory of those who were killed in the past months by the criminal regime of the Islamic Republic and its mercenaries, from Sergels Square to Djurgårdens , participate in this protest march.
They did the participants in this march demanded support and recognition of the Iranian people’s revolution by the international community.