روز جهانی مهاجران

گرامیداشت روز جهانی مهاجران در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ و اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی کوچ اجباری میلیونها ایرانی

گرامیداشت روز جهانی مهاجران در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ و اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی کوچ اجباری میلیونها ایرانی.
سرکوب و نقض سازمان یافته حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی باعث شده نوکیشان مسیحی که از حق کار، حق تحصیل، مکانی برای پرستش و…. محروم می باشند مجبور به ترک سرزمین مادری خویش شوند.
روز جهانی مهاجران یک رویداد سالانه است که در ۱۸ دسامبر، برگزار می‌شود. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده‌ است.

۱۸ december 2023
Article 18
1 : https://fb.watch/p0Wi9AQUoQ/
2 : https://www.instagram.com/reel/C1Atr9uu1Wq/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
Mohabatnews agency
1 : https://t.me/mohabatnews/21448
2 : https://www.instagram.com/reel/C1BO2cJot6z/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Read more about this topic and follow us Click on your favorite social media