Amir Hossein Jaafari
I am a Christian too-من هم یک مسیحی هستم

اعتراض به جمهوری اسلامی در۲۲ بهمن ۱۴۰۲

در چهل و پنجمین سالگرد روز شوم و سیاه ۲۲ بهمن "روزی که ملایان ایران را اشغال کرده و ایرانیان را گروگان گرفتند" در راهپیمایی که به همین مناسبت در…

ادامه خواندناعتراض به جمهوری اسلامی در۲۲ بهمن ۱۴۰۲
گرامیداشت کشیش هایک هوسپیان مهر
I am a Christian too - من هم یک مسیحی هستم

گرامیداشت کشیش هایک هوسپیان مهر

اسقف هایک هوسپیان مهر خادمی راستین برای خداوند، رهبر مسیحی و فعال حقوق بشری بود که مقابل حکومت زانو نزد و بهای آن را با جان خویش پرداخت کرد. "یادش…

ادامه خواندنگرامیداشت کشیش هایک هوسپیان مهر
Amir Hossein Jaafari
کارزار جهانی علیه اعدامها در ایران از ۱۳ تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۴

کارزار جهانی علیه اعدام ها در ایران

در حمایت از هفته کارزار جهانی علیه اعدامها در ایران که از ۱۳ تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۴ در جریان است. نوکیشان مسیحی تجمعی را در استکهلم برگزار کردند تا با…

ادامه خواندنکارزار جهانی علیه اعدام ها در ایران
Amir Hossein Jaafari
گرامیداشت کشته شدگان پرواز PS752

گرامیداشت کشته شدگان پرواز PS752

گرامیداشت کشته شدگان پرواز ps752 در شهر استکهلم نوکیشان مسیحی عضو کمپین من هم یک مسیحی هستم برای گرامیداشت کشته شدگان پرواز ps752 در شهر استکهلم به تاریخ ۸ ژانویه…

ادامه خواندنگرامیداشت کشته شدگان پرواز PS752

حمایت از کمپین سکوت ارژنگ مرتضوی

برای حمایت از کمپین سکوت به درخواست ارژنگ مرتضوی دانشجوی معترض اعتراض انجام شده در سکوت توسط نوکیشان مسیحی در استکهلم به ۴۴ سال خفقان و اختناق توسط رژیم جمهوری…

ادامه خواندنحمایت از کمپین سکوت ارژنگ مرتضوی
روز جهانی حقوق بشر، ایرانیان ساکن استکهلم۱۴۰۲
یکشنبه ۱۹ آذر به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، ایرانیان ساکن استکهلم در اعتراض به نقض سازمان‌یافته حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، مقابل پارلمان سوئد تجمعی برگزار کردند

روز جهانی حقوق بشر، ایرانیان ساکن استکهلم۱۴۰۲

ایرانیان ساکن استکهلم در اعتراض به نقض سازمان‌یافته حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، مقابل پارلمان سوئد تجمعی برگزار کردند. نوکیشان مسیحی عضو کمپین «من هم یک‌ مسیحی هستم» ضمن…

ادامه خواندنروز جهانی حقوق بشر، ایرانیان ساکن استکهلم۱۴۰۲